Aan de slag met LEADER

Wat moet je weten voor je een projectidee indient?

Jaarlijkse projectoproep voor plattelandsontwikkeling

De 3 Antwerpse LEADER-gebieden organiseren tot en met 2020 elk jaar een projectoproep voor plattelandsprojecten in de afgebakende regio's. De sleutelwoorden van LEADER moeten voldoende aan bod komen in projectideeën, zodat ze uiteindelijk kunnen uitgroeien tot volwaardige plattelandsprojecten die de regio's kunnen versterken.

 

INNOVATIEF-DUURZAAM-SAMENWERKING-GEBIEDSGERICHT-SOCIAAL-AGRARISCHE LINK

 

Plattelandsprojecten kunnen tot 65% van de totale projectkost gesubsidieerd worden. De promotor prefinanciert het project en zorgt minimum voor 15% aan eigen inbreng. De LEADER-subsidie bedraagt maximaal 100.000 €. Op basis van bewezen kosten (facturen en betaalbewijzen) wordt de LEADER-subsidie dan 2x per jaar uitbetaald aan de promotor.

 

Wie kan er een LEADER-project indienen?

Er worden op Vlaams niveau nauwelijks groepen begunstigden uitgesloten. Zo kunnen naast lokale overheden en vzw's ook feitelijke verenigingen, vennootschappen, verenigingen met een winstoogmerk en zelfs natuurlijke personen in aanmerking komen voor het indienen van een LEADER-project. We kunnen het niet genoeg benadrukken: Samenwerking is cruciaal bij LEADER-projecten!

De volgende instanties komen niet in aanmerking om als promotor of copromotor op te treden:

  • de Vlaamse Gemeenschap of haar verzelfstandigde agentschappen;

  • het Vlaamse gewest of de verzelfstandigde agentschappen van het Vlaamse Gewest.

Alleen de promotor en de copromotoren van een goedgekeurd project kunnen subsidiabele kosten inbrengen.

 

LEADER-stappenplan van idee tot goedkeuring

Indien je zelf een LEADER-projectvoorstel wil indienen volg je het onderstaande stappenplan:
 

Eerst en vooral neem je contact op met de LEADER-coördinator. Deze kijkt of jouw projectidee past binnen de ontwikkelingsstrategie van het gebied en over welk type project het gaat. De projectoproep 2019 is inmiddels afgesloten. Op 12 sept 2019 lanceren wij onze laatste projectoproep (projecten kunnen ingediend worden in voorjaar 2020). Meer info volgt.

 

  1. Het is verplicht om uiterlijk op 5 april 2019 je projectidee door te sturen naar de LEADER-coördinator. Hiervoor vul je het document Projectidee’ in.
  2. Je ontvangt daarna feedback van de LEADER-coördinator. Deze helpt je verder om het idee te vertalen naar een definitief projectvoorstel.
  3. Je dient een definitief projectvoorstel in uiterlijk vrijdag14/06/19 13u 's middags via het Plattelandsloket.  (https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/e-loket/Paginas/default.aspx)

  4. In de loop van het najaar buigt de Plaatselijke Groep zich dan over de projectvoorstellen. Uitsluitsel over mogelijke goedkeuring van de subsidie volgt eind okt-begin nov 2019.
  5. Indien het project wordt goedgekeurd kan je vanaf januari van het daaropvolgende jaar van start gaan met de uitvoering van je project. Een LEADER-project heeft een maximale looptijd van 1,5 jaar en kan eventueel nog verlengd worden met een jaar.