Project indienen: van idee tot LEADER-dossier

Wat moet je weten voor je een projectidee indient?

Jaarlijkse projectoproep voor plattelandsontwikkeling

De 3 Antwerpse LEADER-gebieden organiseren jaarlijks een projectoproep voor plattelandsprojecten in de afgebakende regio's. 

Onderstaande sleutelwoorden van LEADER moeten voldoende aan bod komen in projectideeën, zodat ze uiteindelijk kunnen uitgroeien tot volwaardige plattelandsprojecten die de regio's kunnen versterken.

INNOVATIEF-DUURZAAM-SAMENWERKING-GEBIEDSGERICHT-SOCIAAL-AGRARISCHE LINK

Plattelandsprojecten kunnen tot 65% van de totale projectkost gesubsidieerd krijgen, met een maximumsubsidie van €100.000. De promotor prefinanciert het project en zorgt zelf voor minimum 15% eigen inbreng. De overige 20% mogen afkomstig zijn van financiële partners, sponsors, … met uitzondering van andere Vlaamse subsidies.

Op basis van bewezen kosten (facturen en betaalbewijzen) wordt de LEADER-subsidie 2x per jaar terugbetaald aan de promotor.

OPROEP 2022

Nieuw in de komende oproep is dat we vooral op zoek gaan naar gebiedsgerichte projecten. Een van de voorwaarden is dat er deelnemers uit ten minste vier LEADER-gemeenten actief aan het project bijdragen. Voor deze projecten ligt de cofinanciering hoger.

Om jou te inspireren en te helpen je idee vorm te geven staan we in februari 2022 voor je klaar met raad en daad op de volgende momenten:

 • 18 februari 2022 - 14u – algemene info- en inspiratiesessie over alle plattelandssubsidies van de Provincie Antwerpen (online) >> inschrijven
 • 21 & 22 februari 2022pitch je idee bij een expertenpanel en de subsidiecoördinatoren (online) >> inschrijven
 • 23-25 februari 2022 – co-creatieve sessies rond gebiedsgerichte projecten
   
 • 28 maart 2022 – deadline indienen projectidee via dit Google form (verplichte stap)
 • 19 juli 2022 – deadline indienen dossier in het plattelandsloket

Deelname aan de info- en pitchsessies is gratis, inschrijven via een online formulier is verplicht. V

VV

Wie kan er een LEADER-project indienen?

Er worden op Vlaams niveau nauwelijks groepen begunstigden uitgesloten. Zo kunnen naast lokale overheden en vzw's ook feitelijke verenigingen, vennootschappen, verenigingen met een winstoogmerk en zelfs natuurlijke personen in aanmerking komen voor het indienen van een LEADER-project. We kunnen het niet genoeg benadrukken: samenwerking is cruciaal bij LEADER-projecten!

De volgende instanties komen niet in aanmerking om als promotor of copromotor op te treden:

 • de Vlaamse Gemeenschap of haar verzelfstandigde agentschappen;

 • het Vlaamse gewest of de verzelfstandigde agentschappen van het Vlaamse Gewest.

Alleen de promotor en de copromotoren van een goedgekeurd project kunnen subsidiabele kosten inbrengen.

 

LEADER-stappenplan van idee tot goedkeuring

Indien je zelf een LEADER-projectvoorstel wil indienen volg je het onderstaande stappenplan:
 

Eerst en vooral neem je contact op met de LEADER-coördinator. Deze kijkt of jouw projectidee past binnen de ontwikkelingsstrategie van het gebied en over welk type project het gaat. 

 1. AANMELDEN PROJECTIDEE
  Het is verplicht om  je projectidee aan te melden bij de LEADER-coördinator.

  Het gaat hier om een beknopte voorstelling van je idee. In deze fase is het nog niet noodzakelijk om alles gedetailleerd voor te stellen. Belangrijk: Uw project kan enkel plaatsvinden in één (of meerdere) van de gemeenten die behoren tot een LEADER-gebied én het projectidee moet kunnen landen onder één van de doelstellingen binnen de gekozen thema's van het LEADER-gebied. Meer informatie over de thema's en doelstellingen is terug te vinden op de respectievelijke subpagina's van het LEADER-gebied.
   
 2. FEEDBACK
  Je ontvangt na  het indiene feedback van de LEADER-coördinator. Deze helpt je verder om het idee verder uit te diepen, partners te suggereren en je idee te vertalen naar een definitief projectvoorstel.

   
 3. INDIENEN DEFINITIEF PROJECTVOORSTEL
  Je dient daarna een definitief projectvoorstel in via het digitaal platform Plattelandsloket. Tussen de documenten onderaan de pagina vind je een schat aan informatie en hulpmiddelen om je project succesvol te kunnen invoeren.
  NB: Voor de oproep van 2022 is dit uiterlijk op dinsdag 19 juli vóór 13u 's middags.

   
 4. PROJECTJURY
  In de loop van het najaar buigt de Plaatselijke Groep zich dan over de ingediende projectvoorstellen. Uitsluitsel over mogelijke goedkeuring van de subsidie volgt in het najaar.

   
 5. UITSLAG
  Indien het project wordt goedgekeurd kan je
  vanaf januari van het volgende jaar van start gaan met de uitvoering van je project. Een LEADER-project heeft een maximale looptijd van 1,5 jaar en kan eventueel nog verlengd worden met een jaar.